På det første møde indleder vi samarbejdet hvor vi forventnings afstemmer, og hører om jeres ønsker og behov.

Tidligt i forløbet kommer vi ud og kigger på huset og/eller grunden.

 

Inden tegnearbejdet begynder for vi naturligvis også styr på de økonomiske og tidsmæssige rammer, så der ikke kommer nogle overraskelser. 

- Skitseforslag

Myndigheds behandling

- Hovedprojektering

- Udbudsmateriale

- Byggerådgivning

Køberrådgivning

- Drift & vedligeholdelses planer

- Energiberegninger

- Byggestyring

- Tilsyn

Vi tilbyder

Når idéerne og skitserne er godkendt af alle parter, kan vi gå i gang med myndighedsprojektet, som skal danne grundlag for en ansøgning om byggetilladelse hos kommunen.

 

Vi indsender alt som nødvendigt, bl.a. plan- og facadetegninger, viser placering af huset på byggegrunden, kloakering, adgangsveje til grunden. 

 

Vi sikrer os, at alle gældende lovkrav bliver overholdt, samt dispensationer bliver søgt. I denne fase vil der som regel være indraget en ingeniør til diverse beregninger.

I denne fase kommer de sidste detaljer på plads, de endelige tegninger bliver udført, samt arbejdsbeskrivelser, beregninger, tidsplanlægning, som til sidst skal danne grundlag for indhentning af tilbud. 

Når udbudsmaterialet er klar, ringer vi rundt til potentielle entreprenører og spørger ind til projektet for at undersøge, om de har tiden og evnerne til at løfte opgaven.
Herefter sendes projektet i udbud.

Primahuse IVS
v/ Søren Henriksen
Storegade 46A
6862 Tistrup
Tlf.: +45 28 40 97 13
E-mail: sh-primahuse@outlook.dk
CVR.nr 39050838

Kontakt

Når valget af entreprenør er blevet truffet, skal der udarbejdes en kontrakt mellem bygherre og den valgte entreprenør.

 

Ofte kan dette være et uoverskueligt og trættene forløb for bygherre.

Derfor hjælper Primahuse, der varetager bygherres interesser på byggepladsen og dermed sikrer, at projektet bliver udført i overensstemmelse med tegninger og beskrivelser som bygherre ønsker.

Byggeriet går igang og drømme begynder at blive til virkelighed.

Vi er med på byggepladsen som jeres byggerådgiver og ser til, at I får opfyldt præcis de ønsker, som er aftalt for jeres kommende bolig. 

Det er en stor fordel at have en byggerådgiver tilknyttet et projekt, da det kan være svært for bygherre at holde et overblik.

Vi holder jævnlige møder hvor vi gennemgår projektets forløb, og ser på hvordan det hele skrider frem. 

PRIMAHUSE I STOREGADE 46A I TISTRUP I TLF. 2840 9713

PRIMAHUSE IVS CVR. 39050838

  • Grey Instagram Icon
  • Grey LinkedIn Icon