--> -->

​Tegnestuen

Stifter, Søren Henriksen Bygningskonstruktør MAK

Min uddannelse som bygningskonstruktør og tømrer, gør at jeg har en bred viden indenfor byggeri, og kan kombinere min viden fra praksis og teori i projekteringen. 

Kreativiteten har altid lagt mig nært, og jeg har et godt øje for helhed og detaljer.​

Rejsen gennem dit byggeprojekt​

Ide/Projektforslag

​Samarbejdet starter oftest med et møde på enten tegnestuen eller byggegrunden. Inden vi går videre til at skitsere er det Vigtigt at vi får kendskab til jeres ønsker og behov, samtidig de økonomiske og tidsmæssige begrænsninger. 

Når det er på plads starter skitseringen og vil kunne se projektet tage form i 3D. Det gør det så tæt på virkelighed som muligt, og giver en rigtig god fornemmelse af rummene, samt materialer. Der bliver taget højde for orienteringen på grunden i forhold til sol, lys, natur og terræn.

Myndighedsprojekt

Når vi i fællesskab er kommet frem til den rigtige løsning og udformning af jeres projekt. Er det nødvendigt at detaljere projektet frem til myndighedsbehandling. Her vi opnår en byggetilladelse på baggrund af bygningsreglementet og gældende lovgivning for området. 

Der skal typisk indsendes plantegning, facadetegning, snit som angiver højder, bredder, kloakering og adgangsforhold og som skal vise at byggeriet overholder gældende lovgivning. 

Hovedprojekt

​Vi har nu opnået en byggetilladelse, det næste step er at få tegninger detaljeret nok til at entreprenørerne kan afgive tilbud og opføre byggeriet ud fra dem. Der udarbejdes beskrivelser, tilbudslister, detaljetegninger og generel detaljerings opgradering af de oprindelige tegninger. 

Når udbudsmaterialet er udarbejdet kan vi i fællesskab finde frem til de entreprenører som skal afgive bud. Der findes forskellige måder at sende projektet i udbud på alle med fordele og ulemper. Vi finder den rigtige løsning netop til jeres projekt.

Projektopfølgning

Vi har nu fundet vores entreprenør som skal opføre byggeriet, vi hjælper med kontraheringen mellem jer som bygherre og entreprenøren. Under denne fase hjælper vi jer med tilsyn af byggepladsen, samt indhentning af kvalitetssikring fra entreprenøren og hans underleverandører. Ved færdigt byggeri går vi med ved afleveringen og mangelgennemgangen så vi sikre at I er tilfredse med resultatet.

Er du interesseret?

Find mine informationer her.

Primahuse IVS 

Engvej 2 6862 Tistrup

Klik her for rutevejledning

CVR: 39050838

Kontakt os

Telefon: 28 40 97 13

E-mail: sh-primahuse@outlook.dk

Kontakt mig i dag

Sociale medier

d3470ec8ca26475da4b228f0199b5d3d   d7ffe259c9e54f59837481b3dd0130eb